flurline.gif (3535 bytes)

renungan bersama..

flurline.gif (3535 bytes)

bismilah.gif (1714 bytes)

CheckMark.gif (1267 bytes)BARANG SIAPA yang ingin diselamatkan oleh Allah dari kesulitan-kesulitan hari kiamat maka hendaklah ia mempermudahkan orang miskin atau hendaklah ia membebaskan orang miskin.

-Maksud al-Hadis riwayat Muslim

*****

CheckMark.gif (1267 bytes)SESUATU yang baik yang disepakati oleh orang-orang Islam maka ia di sisi Allah adalah baik dan begitulah sebaliknya .

-Maksud al-Hadis riwayat Ahmad

*****

CheckMark.gif (1267 bytes)MAKANLAH dengan menyebut nama Allah , serta makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dari makanan yang dekat denganmu .

-Maksud al- Hadis riwayat Bukhari dan Muslim .

*****

CheckMark.gif (1267 bytes)BARANG SIAPA yang mengambil hak orang lain walaupun hanya sejengkal tanah maka nanti akan dikalungkan tujuh lapis bumi .

-Maksud al-Hadis riwayat Bukhari dan Muslim .

*****

CheckMark.gif (1267 bytes)DAN bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharapkan keredhaannya .

-Maksud al-Quran / al-Kahfi : 28 .

*****

CheckMark.gif (1267 bytes)BAHAWA  kuburan itu adalah permulaan tempat bagi akhirat . Jikalau terlepas daripadanya orang   yang terkubur di kuburan itu , maka apa yang sesudahnya adalah lebih mudah . Dan  jikalau  tiada terlepas daripadanya , maka amat sukarlah keadaan sesudahnya .

-Maksud al-Hadis riwayat at-Tirmizi , ibnu Majah dan al-Hakim .

*****

CheckMark.gif (1267 bytes)HAI anak Adam sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan . Dan pakaian takwa inilah yang paling baik .

-Maksud al-Quran / Al-A'ra : 26

*****

CheckMark.gif (1267 bytes)HAI anak Adam sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan . Dan pakaian takwa inilah yang paling baik .

-Maksud al-Quran / Al-A'ra : 26

*****

CheckMark.gif (1267 bytes)PENGHUNI syurga itu terdiri daripada tiga golongan iaitu ; Pemerintah yang adil dan disenangi , orang yang mempunyai sifat kasih sayang dan lunak hati kepada setiap sanak     keluarga dansetiap Muslim , serta   orang miskin yang menjaga kehormatan dirinya       sedangkan ia mempunyai keluarga .       

-Maksud al-Hadis riwayat Muslim

*****

flurline.gif (3535 bytes)  

home007.gif (5133 bytes)

kembali